Hľadaj
 

Upozornenia pre zákazníkov

Výrobné číslo karosérie musí byť čitateľné, inak je auto nespôsobilé.

Informácie pre zákazníkov

042/444 0137
0911 208 228
stk@stknovadubnica.sk

Pracovná doba

Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok: 7.00 - 15.00
Streda: 7.00 - 16.30
Štvrtok: 7.00 - 15.00
Piatok: 7.00 - 15.00
Cenník emisných kontrol


I.

Emisné kontroly

Cena v EUR

1)

Osobné a nákladné vozidlá do 3,5t (M1, N1) s benzínovým motorom (BEZKAT, NKAT)

     17,50

2)

Osobné a nákladné vozidlá do 3,5t (M1, N1) s benzínovým motorom s katalyzátorom (RKAT)

     23,50

3)

Osobné a nákladné vozidlá do 3,5t (M1, N1) s benzínovým motorom s katalyzátorom (RKAT) vybavené systémom OBD + LPG

     28,00

4)

Osobné a nákladné vozidlá do 3,5t (M1, N1) s naftovým motorom (D)

     23,50

5)

Osobné a nákladné vozidlá do 3,5t (M1, N1) s naftovým motorom (D) vybavené systémom OBD

     23,50

6)

Nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5t (N2, N3), autobusy (M2, M3) a traktory (T)

     33,50

7)

Opakovaná emisná kontrola podľa bodu I.1)

      10,00

8)

Opakovaná emisná kontrola podľa bodu I.2) - I.5)

      15,00

9)

Opakovaná emisná kontrola podľa bodu I.2) - I.5) z inej STK

     20,50

II.

Súvisiace služby

Cena v EUR

1)

Pridelenie kontrolnej nálepky

      3,00

2)

Vystavenie osvedčenia o EK

      3,00

3)

Administratívna kontrola

      7,50

4)

Administratívna kontrola z inej STK

      12,50

III.

Emisné kontroly pre vozidlá dovezené zo zahraničia

Cena v EUR

1)

Osobné a nákladné vozidlá do 3,5t (M1, N1) s benzínovým motorom

     27,00

2)

Osobné a nákladné vozidlá do 3,5t (M1, N1) s naftovým motorom (diesel)

     27,00

3)

Nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5t (N2, N3), autobusy (M2, M3) a traktory (T)

     36,00
Copyright © 2018 STK Nová Dubnica, ul. Slobody 627 (Veľký Kolačín) l Tel.: 042 / 444 01 37 l E-mail: stk@stknovadubnica.sk