Hľadaj
 

Napíšte nám

Meno a priezvisko:

E-mail:

Predmet správy:

Text správy:

Do obdĺžnika vpravo vpíšte prosím zobrazený kontrolný reťazec:Vaše otázky

Najčastejšie otázky našich zákazníkov z oblasti technických a emisných kontrol. V prípade, že nenájdete odpoveď na Vašu otázku, neváhajte nás kontaktovať (e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom kontaktného formulára na našej internetovej stránke).

Technické kontroly - najčastejšie otázky:
 1. Aké sú lehoty technických kontrol?
 2. Akú mám kategóriu vozidla? Kde to zistím?
 3. Aké doklady treba predložiť pri TK?
 4. Koľko trvá technická kontrola vozidla?
 5. Je potrebné k administratívnej technickej kontrole pristaviť vozidlo?
 6. Akými dokladmi sa preukazuje platnosť technickej kontroly pri cestnej kontrole?
 7. Aká je povinná výbava vozidla?
 8. Stratil som osvedčenie o technickej kontrole, prišiel som o nálepku na čelnom skle, čo mám robiť?
 9. Chýba mi výrobný štítok vozidla, aký je postup?
 10. Zmenilo sa evidenčné číslo vozidla (ŠPZ), ako postupovať keď mám ešte platnú STK? Je potrebné vystaviť nový doklad?
 11. Koľko stojí technická kontrola?

Emisné kontroly - najčastejšie otázky:
 1. Aké sú lehoty emisných kontrol?
 2. Koľko stojí emisná kontrola?
 3. Pre ktoré vozidlá sú emisné kontroly povinné?
 4. Aké doklady treba predložiť pri emisnej kontrole pravidelnej?
 5. Akými dokladmi sa preukazuje platnosť emisnej kontroly pri cestnej kontrole?
 6. Stratil som osvedčenie o emisnej kontrole, prišiel som o nálepku na čelnom skle, čo mám robiť?


1. Aké sú lehoty technických kontrol?
Lehoty technických kontrol sú v rozmedzí 6 mesiacov až 4 roky v závislosti na kategórii vozidla a spôsobe jeho využívania. Prehľad všetkých lehôt nájdete tu. V prípade, že nepoznáte kategóriu svojho vozidla, pomôže Vám uvedený prehľad kategórií.


2. Akú mám kategóriu vozidla? Kde to zistím?
Prehľad kategórií vozidiel aj s presným popisom nájdete tu. Najjednoduchší spôsob, ako zistiť kategóriu vozidla je ju vyhľadať v dokladoch Vášho vozidla. Návod nájdete tu.

3. Aké doklady treba predložiť pri TK?
Doklady potrebné k vykonaniu technickej kontroly nájdete tu.

4. Koľko trvá technická kontrola vozidla?
Dĺžka trvania kontroly je rôzna v závislosti od druhu kontroly, použitého technologického zariadenia, typu vozidla a jeho stavu. Pravidelná technická kontrola osobného vozidla  trvá spravidla 20 až 30 minút avšak s tým, že do času kontroly musíte započítať aj čas čakania na výkon kontroly, keď ste vybavovaní v poradí, nakoľko po zaevidovaní dokladov na príjme STK vybavujeme zákazníkov v poradí v akom prišli. Po vykonaní technickej kontroly na kontrolnej linke potrebuje technik STK ešte krátky čas na vyhodnotenie kontroly (vyhodnotenie bŕzd a pod.), tlač protokolu a vyznačenie termínu na kontrolnej nálepke. V prípade, že chcete skrátiť čas čakania na vybavenie kontroly objednajte sa prostredníctvom nášho objednávkového systému tu.
 
5. Je potrebné k administratívnej technickej kontrole pristaviť vozidlo?
Áno, administratívnu technickú kontrolu nie je možné vykonať bez pristaveného vozidla.
 
Administratívna technická kontrola sa vykonáva za účelom pridelenia a nalepenia kontrolnej nálepky alebo pridelenia osvedčenia o technickej kontrole v nasledujúcich prípadoch:
 • ak vozidlu neuplynula od prvého prihlásenia do evidencie lehota, v ktorej podlieha prvej technickej kontrole pravidelnej,
 • počas lehoty platnosti technickej kontroly pravidelnej prišlo ku zmene evidenčného čísla vozidla,
 • počas lehoty platnosti na nich vyznačenej prišlo k poškodeniu, znehodnoteniu alebo strate pridelenej a nalepenej kontrolnej nálepky alebo prideleného osvedčenia, alebo prišlo ku strate
  aktuálnosti údajov niektorého z údajov uvedených na pridelenom osvedčení (napr. údaj o sérii a evidenčnom čísle príslušnej kontrolnej nálepky, ak príde k jej znehodnoteniu),
 • počas lehoty platnosti technickej kontroly pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách je vozidlo prihlásené do evidencie a nemá kontrolnú nálepku alebo osvedčenie,
 • počas lehoty platnosti technickej kontroly pravidelnej vykonanej v súvislosti s jednotlivým dovozom vozidla je vozidlo prihlásené do evidencie a nemá kontrolnú nálepku alebo osvedčenie,

6. Akými dokladmi sa preukazuje platnosť technickej kontroly pri cestnej kontrole?
Platnosť technickej kontroly pravidelnej sa preukazuje predložením osvedčenia o technickej kontrole a nalepenou kontrolnou nálepkou na vozidle.

V prípade, že je kontrola platná, ale niektorý z dokladov chýba (napríklad sa stratil alebo poškodil), potom je prevádzkovateľ vozidla povinný opätovne získať pri technickej kontrole administratívnej náhradný doklad s rovnakou lehotou platnosti, akú mal pôvodný.

V prípadoch, že bolo vozidlo pri technickej kontrole pravidelnej hodnotené ako dočasne spôsobilé môže byť používané v premávke počas 60 dní od vykonania kontroly. V tomto prípade je potrebné mať pri sebe počas jazdy protokol o technickej kontrole, v ktorom je táto lehota uvedená.

7. Aká je povinná výbava vozidla?
Povinnú výbavu vozidla pre jednotlivé kategórie vozidiel nájdete tu.
 
8. Stratil som osvedčenie o technickej kontrole, prišiel som o nálepku na čelnom skle, čo mám robiť?
Technická kontrola je platná až do uplynutia lehoty platnosti kontroly.
Prevádzkovateľ vozidla je povinný v prípadoch poškodenia alebo zničenia osvedčenia o technickej kontrole alebo kontrolnej nálepky alebo po výmene čelného skla (na ňom je nalepená kontrolná nálepka) absolvovať technickú kontrolu administratívnu. K tomuto úkonu je potrebné  na STK pristaviť vozidlo.

Technická kontrola administratívna je zameraná na kontrolu identifikačných údajov vozidla a preverenie, či platí technická kontrola pravidelná. Spravidla je vykonávaná na počkanie.

9. Chýba mi výrobný štítok vozidla, aký je postup?
V takomto prípade musíte požiadať Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky o výnimku, ktorá umožní, že Vaše vozidlo nemusí byť označené výrobným štítkom. Podrobnosti nájdete tu. Ako prílohu k žiadosti okrem iných priložíte aj protokol z technickej kontroly, na ktorom bude zapísané v časti “Ďalšie záznamy” text “103 – výrobný štítok chýba”. Návrh na povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá nájdete tu.

10. Zmenilo sa evidenčné číslo vozidla (ŠPZ), ako postupovať keď mám ešte platnú STK? Je potrebné vystaviť nový doklad?
Technická kontrola je platná až do uplynutia lehoty platnosti kontroly. Nový doklad na Vaše vozidlo môžete získať po absolvovaní technickej kontroly administratívnej.

11. Koľko stojí technická kontrola?
Cenník technických kontrol nájdete tu.

12. Aké sú lehoty emisných kontrol?
Lehoty emisných kontrol sú v rozmedzí 1 až 4 rokov v závislosti na kategórii vozidla a spôsobe jeho využívania. Prehľad všetkých lehôt nájdete tu. V prípade, že nepoznáte kategóriu svojho vozidla, pomôže Vám uvedený prehľad kategórií.

13. Koľko stojí emisná kontrola?
Cenník emisných kontrol nájdete tu.

14. Pre ktoré vozidlá sú emisné kontroly povinné?
Emisnej kontrole pravidelnej podliehajú motorové vozidlá, ktoré sú evidované v Slovenskej republike a nie sú dočasne alebo natrvalo vyradené z premávky na pozemných komunikáciách, jednotlivo dovezené motorové vozidlá z členského štátu alebo iného zmluvného štátu, ktoré nemajú platný doklad o vykonaní emisnej kontroly, pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v Slovenskej republike a jednotlivo dovezené motorové vozidlo z tretieho štátu pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v Slovenskej republike a opätovne schvaľované vozidlá.

Emisnej kontrole pravidelnej nepodliehajú vozidlá kategórie M1 mazané zmesou paliva a mazacieho oleja (dvojtakty), vozidlá kategórie L1e a L2e (malé motocykle do 50cm3 a malé štvorkolky do 50cm3) a prípojné vozidlá kategórie O1 a R1.

15. Aké doklady treba predložiť pri emisnej kontrole pravidelnej?
Doklady potrebné k vykonaniu emisnej kontroly nájdete tu.

16. Akými dokladmi sa preukazuje platnosť emisnej kontroly pri cestnej kontrole?
Platnosť technickej kontroly pravidelnej sa preukazuje predložením osvedčenia o emisnej kontrole a nalepenou kontrolnou nálepkou na vozidle.

V prípade, že je kontrola platná, ale niektorý z dokladov chýba (napríklad sa stratil alebo poškodil), potom je prevádzkovateľ vozidla povinný opätovne získať pri emisnej kontrole administratívnej náhradný doklad s rovnakou lehotou platnosti, akú mal pôvodný.

17. Stratil som osvedčenie o emisnej kontrole, prišiel som o nálepku na čelnom skle, čo mám robiť?
Emisná kontrola je platná až do uplynutia lehoty platnosti kontroly.
Prevádzkovateľ vozidla je povinný v prípadoch poškodenia alebo zničenia osvedčenia o technickej kontrole alebo kontrolnej nálepky alebo po výmene čelného skla (na ňom je nalepená kontrolná nálepka) absolvovať emisnú kontrolu administratívnu. K tomuto úkonu je potrebné na pracovisko emisnej kontroly pristaviť vozidlo.

Emisná kontrola administratívna je zameraná na kontrolu identifikačných údajov vozidla a preverenie, či platí emisná kontrola pravidelná. Spravidla je vykonávaná na počkanie.

Copyright © 2018 STK Nová Dubnica, ul. Slobody 627 (Veľký Kolačín) l Tel.: 042 / 444 01 37 l E-mail: stk@stknovadubnica.sk