Hľadaj
 

Upozornenia pre zákazníkov

Výrobné číslo karosérie musí byť čitateľné, inak je auto nespôsobilé.

Informácie pre zákazníkov

042/444 0137
0911 208 228
stk@stknovadubnica.sk

Pracovná doba

Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok: 7.00 - 15.00
Streda: 7.00 - 16.30
Štvrtok: 7.00 - 15.00
Piatok: 7.00 - 15.00
Overenie platnosti TK

Ako možno overiť platnosť technickej kontroly?

Pomocou služby, ktorú prevádzkuje technická služba technickej kontroly, je možné na základe zadaného čísla kontrolnej nálepky STK, ktorá sa nachádza na skle vozidla, overiť, ktorému vozidlu a s akou lehotou platnosti bola pridelená. Uvedená možnosť je v súčasnosti rozšírená aj o overenie na základe osvedčenia o technickej kontrole s konkrétnym číslom.

 
Dôvodom na overenie môže byť kúpa ojazdeného vozidla, napr. sa chcete presvedčiť či má platnú technickú kontrolu (či nebola prelepená nálepka z iného vozidla a pod.) Alebo aj tým, ktorí si nechajú návštevu STK vybaviť prostredníctvom sprostredkovateľa, a nemajú tak istotu, že vozidlo skutočne na technickej kontrole bolo.   

Overenie môžete vykonať tu po kliknutí na nasledovný odkaz (externý odkaz www.testek.sk).

Dáta pochádzajú z informačného systému, v ktorom sú zhromažďované údaje o všetkých vykonaných technických kontrolách vozidiel v Slovenskej republike. Údaje sa do databázy zapisujú v reálnom čase, súčasne s vykonaním technickej kontroly.

Výsledok overenia kontrolnej nálepky alebo osvedčenia o technickej kontrole je preto vždy aktuálny, okrem nižšie uvedených obmedzení. Služba je bezplatná a verejnosti voľne prístupná.


Aké sú obmedzenia overenia čísla kontrolnej nálepky technickej kontroly alebo osvedčenia o technickej kontrole?
Databáza obsahuje údaje o všetkých TK vykonaných od 1.1.2007! Copyright © 2018 STK Nová Dubnica, ul. Slobody 627 (Veľký Kolačín) l Tel.: 042 / 444 01 37 l E-mail: stk@stknovadubnica.sk