Hľadaj
 

Upozornenia pre zákazníkov

Výrobné číslo karosérie musí byť čitateľné, inak je auto nespôsobilé.

Informácie pre zákazníkov

042/444 0137
0911 208 228
stk@stknovadubnica.sk

Pracovná doba

Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok: 7.00 - 15.00
Streda: 7.00 - 16.30
Štvrtok: 7.00 - 15.00
Piatok: 7.00 - 15.00
Technické kontroly traktorov

Technické a emisné kontroly traktory a ich prívesov

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 578/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov určuje na vykonanie technickej kontroly pre kolesové traktory (vozidlá kategórie T) a prípojné vozidlá za traktory (kategória R) lehotu štyroch rokov po prvom prihlásení do evidencie a neskôr jej opakovanie každé dva roky.
Lehoty technických kontrol pre ostatné kategórie cestných vozidiel môžete nájsť tu.

Lehoty emisných kontrol pre ostatné kategórie cestných vozidiel môžete nájsť tu.Copyright © 2018 STK Nová Dubnica, ul. Slobody 627 (Veľký Kolačín) l Tel.: 042 / 444 01 37 l E-mail: stk@stknovadubnica.sk