Hľadaj
 

Upozornenia pre zákazníkov

Výrobné číslo karosérie musí byť čitateľné, inak je auto nespôsobilé.

Informácie pre zákazníkov

042/444 0137
0911 208 228
stk@stknovadubnica.sk

Pracovná doba

Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok: 7.00 - 15.00
Streda: 7.00 - 16.30
Štvrtok: 7.00 - 15.00
Piatok: 7.00 - 15.00
Cenník technických kontrol


I.

Pravidelné, opakované a zvláštne technické kontroly

Cena v EUR

1)

Motocykle a malé trojkolky (L2e, L3e) 

     17,50

2a)

Osobné a nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5t (M1, N1) 
Trojkolky a štvorkolky nad 50 ccm a/alebo 45 km/h (L4e, L5e, L6e, L7e)

     28,00

2b)

Osobné a nákladné motorové vozidlá do 3,5t (M1, N1) s plynovým pohonom (B+LPG), s plynovým pohonom a riadeným katalyzátorom (B+RKAT+LPG) 

     32,00

4)

Nákladné vozidlá, ťahače a autobusy s celkovou hmotnosťou nad 3,5t (N2, N3, M2, M3) a pracovné stroje (P)

      52

5)

Prípojné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5t (O2, O3, O4, R1 až R4)

    28,00

6)

Traktory (T1 až T5)

     42,00

II.

Opakované a zvláštne technické kontroly

Cena v EUR

1)

Vozidlá uvedené v I.1)

      8,00

2)

Vozidlá uvedené v I.2a), I.2b) - B+ LPG a I.5)

      15,50

3)

Vozidlá uvedené v I.2b) - (B+RKAT+LPG)

      15,50

4)

Vozidlá uvedené v I.4) a I.6)

      22,50

5)

Vozidlá uvedené v I.2a) a I.5) z inej STK

     18,00

III.

Technické kontroly pre vozidlá dovezené zo zahraničia

Cena v EUR

1)

Motocykle a malé trojkolky (L2e, L3e)

     24,50

2)

Osobné a nákladné motorové vozidlá s hmotnosťou do 3,5t s naftovým alebo benzínovým motorom s riadeným katalyzátorom (D, B+RKAT)

     32,00

3)

Osobné a nákladné motorové vozidlá s hmotnosťou do 3,5t s benzínovým motorom s riadeným katalyzátorom s pohonom na plyn (B+RKAT+LPG)

     32,00

4)

Prípojné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 0,75t (O2,O3,O4, R)

     32,00

5)

Nákladné motorové vozidlá, autobusy, traktory a pracovné stroje (N2, N3, M2, M3, T, P)

     61,50

IV.

Súvisiace služby

Cena v EUR

1)

Pridelenie kontrolnej nálepky

      3,00

2)

Vystavenie osvedčenia o technickej kontrole

      3,00

3)

Administratívna kontrola

      7,50

4)

Administratívna kontrola z inej STK

      12,50


Copyright © 2018 STK Nová Dubnica, ul. Slobody 627 (Veľký Kolačín) l Tel.: 042 / 444 01 37 l E-mail: stk@stknovadubnica.sk