Hľadaj
 

Upozornenia pre zákazníkov

Výrobné číslo karosérie musí byť čitateľné, inak je auto nespôsobilé.

Informácie pre zákazníkov

042/444 0137
0911 208 228
stk@stknovadubnica.sk

Pracovná doba

Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok: 7.00 - 15.00
Streda: 7.00 - 16.30
Štvrtok: 7.00 - 15.00
Piatok: 7.00 - 15.00
Emisné limity

Vozidlá s benzínovým motorom bez katalyzátora alebo s neriadeným katalyzátorom

Emisná kontrola sa vykonáva za účelom zistenia objemovej koncentrácie oxidu uhoľnatého (CO) a nespálených uhľovodíkov (HC) pri voľnobežných otáčkach nezaťaženého motora vozidla. Koncentrácie nesmú prekročiť ustanovené emisné limity.

Emisné limity, ktoré sú používané pri kontrole emisií vozidla ustanovuje spravidla výrobca vozidla (motora). Ak výrobca vozidla (motora) limity neurčil potom sa používajú všeobecné limity (stanovené Vyhláškou......).
 

Emisné limity

Predpis Vozidlá prihlásené do evidencie
Emisie Podmienky Všetky

Od 1.1.1986 (všeobecný limit)

Do 31.12.1985 (všeobecný limit)

Do 31.12.1972 (všeobecný limit)

  CO

 (voľnob. otáčky)

predpis výrobcu

CO ≤ 3,5 %

CO ≤ 4,5 %

CO ≤ 6,0 %

  HC

 (voľnob. otáčky)

predpis výrobcu

HC ≤ 800 ppm

HC ≤ 1200 ppm

HC ≤ 2000 ppm


 

Vozidlá s benzínovým motorom s riadeným katalyzátorovým systémom


Emisná kontrola sa vykonáva za účelom zistenia objemovej koncentrácie oxidu uhoľnatého CO, nespálených uhľovodíkov (HC) a hodnoty „lambda“ nezaťaženého zážihového motora vozidla so zdokonaleným emisným systémom (napr. riadeným katalyzátorom). 

Emisné limity, ktoré sú používané pri kontrole emisií vozidla ustanovuje spravidla výrobca vozidla (motora). Ak výrobca vozidla (motora) limity neurčil potom sa používajú všeobecné vyhláškové limity.

Emisné limity

Predpis Vozidlá prihlásené do evidencie
Parametre Podmienky

Všetky

Od 1.7.2002
(všeobecný limit)

Do 30.6.2002
(všeobecný limit)

  CO

 (voľnob. otáčky)

predpis výrobcu

CO ≤ 0,3 %

CO ≤ 0,5 %

  HC

 (voľnob. otáčky)

predpis výrobcu

HC ≤ 100 ppm

HC ≤ 100 ppm

  CO

 (zvýš. voľnob. otáčky)

predpis výrobcu

CO ≤ 0,2 %

CO ≤ 0,3 %

  Lambda

 (zvýš. voľnob. otáčky)

predpis výrobcu

1 ± 0,03

1 ± 0,03

 
 


Vozidlá s benzínovým motorom s riadeným katalyzátorovým systémom vybavené palubným diagnostickým systémom OBD (pre vozidlá prihlásené do evidencie od 1.1.2005)

Hodnoty emisných limitov sú rovnaké ako u vozidla vybaveného RKAT.

Emisná kontrola je rozšírená o kontrolu ďalších častí emisného systému: 
  • prítomnosť a funkciu MI indikátora systému OBD,
  • kontrola chybovej pamäte systému OBD,
  • stav Readinesscode - kontrola funkčnosti lambda sond
  


Vozidlá so vznetovým (dieselovým, naftovým) motorom

Emisná kontrola sa vykonáva za účelom zistenia emisií viditeľných škodlivín výfukových plynov vznetového motora vozidla (dymivosť). 

Emisné limity
Predpis Vozidlá prihlásené do evidencie
Emisie

Všetky

Od 1.7.2008
(všeob. limit)
Od 1.1.1980 
- s turbom
(všeob. limit)
Od 1.1.1980
- bez turba (všeob. limit)
Do 31.12.1979 (všeob. limit)
Dymivosť  predpis výrobcu D ≤ 1,5 m-1 D ≤ 3,0 m-1 D ≤ 2,5 m-1 D ≤ 4,0 m-1

Copyright © 2018 STK Nová Dubnica, ul. Slobody 627 (Veľký Kolačín) l Tel.: 042 / 444 01 37 l E-mail: stk@stknovadubnica.sk