Hľadaj
 

Upozornenia pre zákazníkov

Výrobné číslo karosérie musí byť čitateľné, inak je auto nespôsobilé.

Informácie pre zákazníkov

042/444 0137
0911 208 228
stk@stknovadubnica.sk

Pracovná doba

Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok: 7.00 - 15.00
Streda: 7.00 - 16.30
Štvrtok: 7.00 - 15.00
Piatok: 7.00 - 15.00




Pred návštevou STK

Pristavenie vozidla na STK
Prevádzkovateľ (vodič) vozidla je povinný pristaviť na technickú kontrolu vozidlo čisté, nezaťažené a s povinnou výbavou. Povinná výbava sa líši a je závislá od kategórie vozidla a spôsobu jeho užívania. Podrobnosti k povinnej výbave môže nájsť tu.

Čo si môžete skontrolovať na vozidle sami?
Kontrolný zoznam, ktorý sme pre Vás pripravili, Vám pomôže už pred návštevou STK zistiť a odstrániť niektoré nedostatky na Vašom vozidle. Tu sa totiž nami zistené chyby prejavujú najčastejšie. Kontrolný zoznam nájdete tu.

Doklady potrebné k technickej kontrole


a)  Technická kontrola pravidelná a administratívna
  • osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii (papierový doklad formátu A4), ak ide o doklady k vozidlu vydané od 1. marca 2005 alebo technický preukaz (veľký), ak ide o doklady k vozidlu vydané do 1. marca 2005. V prípade zadržania dokladu polícou jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia vydaným policajným útvarom,
  • platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidlo podlieha,
  • protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené plynovým zariadením od výrobcu a bolo ním dodatočne vybavené).
Pozn.: Pri technickej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.




b)   Technická kontrola opakovaná
  • doklady pre príslušný druh technickej kontroly a protokol z predchádzajúcej kontroly.
Opakovaná technická kontrola sa vykonáva v čiastočnom rozsahu pravidelnej technickej kontroly. Je zameraná na kontrolu odstránenia chýb zistených pri predchádzajúcej technickej kontrole (do 30 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly). Po tomto termíne sa musí vykonať  technická kontrola v plnom rozsahu.




c)   Technická kontrola zvláštna

  • osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii (papierový doklad formátu A4), ak ide o doklady k vozidlu vydané od 1. marca 2005 alebo technický preukaz (veľký), ak ide o doklady k vozidlu vydané do 1. marca 2005. V prípade zadržania dokladu polícou jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia vydaným policajným útvarom,
hore
    


Technickú kontrolu nie je možné vykonať:
  • ak nepredložíte ustanovené doklady

Prípravu na emisnú kontrolu môžete
nájsť tu.

Copyright © 2018 STK Nová Dubnica, ul. Slobody 627 (Veľký Kolačín) l Tel.: 042 / 444 01 37 l E-mail: stk@stknovadubnica.sk