Hľadaj
 

Upozornenia pre zákazníkov

Výrobné číslo karosérie musí byť čitateľné, inak je auto nespôsobilé.

Informácie pre zákazníkov

042/444 0137
0911 208 228
stk@stknovadubnica.sk

Pracovná doba

Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok: 7.00 - 15.00
Streda: 7.00 - 16.30
Štvrtok: 7.00 - 15.00
Piatok: 7.00 - 15.00
Zoznam kontrolných úkonov

100 Identifikácia a odchýlky vo vyhotovení vozidla 408 Pneumatiky – hĺbka dezénovej drážky 614 Svetlomety do hmly - činnosť
101 Evidenčné čísla 414 Zadná náprava (vidlica) 615 Smerové svetlá – počet a umiestnenie
102 Identifikačné číslo motora (typ) 415 Hnacie reťaze, ozubené remene a ich kryty 616 Smerové svetlá – činnosť
103 VIN, výrobný štítok, výrobné číslo karosérie (nadstavby) 416 Pruženie prednej nápravy (náprav) 617 Výstražná činnosť smerových svetiel
104 Odchýlky vo vyhotovení vozidla 417 Pruženie zadnej nápravy (náprav) 618 Hľadací svetlomet
105 Farba vozidla 418 Tlmiče pruženia - stav 619 Zadné obrysové svetlá
200 Brzdová sústava 419 Tlmiče pruženia - činnosť 620 Brzdové svetlá – počet a umiestnenie
201 Prevádzková brzda - účinok 420 Stabilizátor 621 Brzdové svetlá – činnosť
202 Prevádzková brzda - súmernosť pôsobenia 421 Spojovacie hriadele a kĺby 622 Osvetlenie zadného evidenčného čísla
203 Prevádzková brzda - nábeh brzdného účinku 422 Náhradné koleso - stav 623 Spätné svetlá
204 Prevádzková brzda - výstražné zariadenie 423 Náhradné koleso - pripevnenie 624 Odrazové sklá a dosky zadného značenia
205 Prevádzková brzda - odstupňovateľnosť účinku 500 Rám a karoséria 625 Zadné svetlá do hmly – počet a umiestnenie
206 Posilňovač bŕzd - činnosť 501 Rám (nosná konštrukcia) - lomy, praskliny 626 Zadné svetlá do hmly – činnosť
207 Prevádzková brzda - zdvih pedálu 502 Rám (nosná konštrukcia) - spojenie dielov 627 Pracovné svetlá
208 Parkovacia brzda - účinok 503 Rám (nosná konštrukcia) - korózia 628 Zvláštne výstražné svetlá
209 Parkovacia brzda - zdvih páky 504 Sklopný stojan (motocykle) 629 Vnútorné osvetlenie
210 Odľahčovacia brzda 505 Nárazníky 630 Kontrolné svetlá
211 Samočinná brzda prípojného vozidla 506 Zariadenie proti vklineniu malých vozidiel 631 Zásuvka (vidlica), spojovací kábel
212 Nájazdová brzda prívesu - činnosť 507 Kapota, veko batožinového priestoru 632 Denné prevádzkové svetlá
213 Prevod prevádzkovej brzdy 508 Kryty kolies (blatníky) 700 Ostatné ústrojenstvo a zariadenia
214 Prevod parkovacej brzdy 509 Lapače nečistôt (zásterky) 701 Zvukové výstražné zariadenie
215 Brzdové hadice a potrubie 510 Skriňa karosérie (búdka vodiča) 702 Rýchlomer, tachograf
216 Tesnosť brzdovej sústavy 511 Schodíky (stúpačky) 703 Elektrické vedenia
217 Kľúče bŕzd - zdvih pák 512 Dvere 704 Akumulátor
218 Brzdové valce 513 Okná - otváranie a zatváranie 705 Palivová nádrž
219 Brzdové obloženie 514 Okno - zasklenie 706 Palivové potrubie
220 Kotúče, bubny bŕzd 515 Ochranné kryty (motocykle) 707 Motor a prevodovka - tesnosť
221 Spojkové hlavice 516 Stierače a ostrekovače skla 708 Spojka, radenie
222 Kontrolné prípojky 517 Ostrekovače a stierače svetlometov 709 Zariadenie na ťahanie vozidla
223 Brzdová kvapalina - stav 518  Clona proti slnku 710 Vykurovací a vetrací systém
224 Tlak vzduchu -prevádzkový, ovládací, brzdový 519 Clona proti oslneniu (autobusy) 711 Vyznačenie obrysov vozidiel a ich súprav
225 Obmedzovač brzdného účinku 520 Spätné zrkadlá 712 Zariadenie na spájanie vozidiel
226 Protiblokovacie zariadenie (ABS) 521 Pridržiavacie tyče 713 Poistné spojovacie zariadenie
227 Zásobníky energie - vzduchojemy 522 Sedadlá a lôžka 714 Ťažné oje prívesu
228 Elektronický brzdový systém (EBS) 523 Kotvové úchytky pásov 715 Značenie niektorých údajov na vozidle
229 Elektronická kontrola stability (ESC) 524 Bezpečnostné pásy 716 Sklápacie zariadenie
300 Riadenie 525 Núdzové východy (autobusy) 717 Hydraulické zariadenia
301 Mŕtvy chod volantu (celková vôľa v riadení) 526  Dlážka 718 Úpravy a doplnková výstroj, výbava
302 Plynulosť prenosu sily 527 Bočnice 720 Obmedzovač rýchlosti
303 Stĺpik (čap) riadenia 528 Ochrana kabíny vodiča 721 Obmedzovač rýchlosti – kontrola funkčnosti a nastavenia
304 Volant (riadidlá) 529 Nafukovací vankúš (airbag) 732 Tlakové nádoby (nádrže) s výstrojom
305 Prevodka riadenia 530 Nebezpečné vonkajšie a vnútorné diely 733 Technická kontrola plynového zariadenia
306 Kĺby, páky a tyče riadenia 531 Nadstavba (pracovný stroj) 800 Spaliny, zvuk, odrušenie
307 Vôľa v kĺboch, riadiacich pákách a tyčiach 600 Osvetlenie a svetelná signalizácia 801 Emisná kontrola
308 Zbiehavosť kolies riadiacej nápravy 601 Svetlomety - počet a umiestnenie 804 Výfukové potrubie - vyústenie
309 Odklon kolies riadiacej nápravy 602 Svetlomety - vyhotovenie 805 Výfukové potrubie - stav
310 Geometria kolies riadiacej nápravy - stav 603 Svetlomety - stav 806 Hladina vonkajšieho zvuku
312 Posilňovač riadenia - činnosť 604 Prepínanie stretávacích a diaľkových svetiel 807 Elektromagnetická kompatibilita
313 Riadenie zadnej nápravy - stav 605 Stretávacie svetlá - nastavenie 900 Predpísaná a zvláštna výbava
400 Nápravy, kolesá, pruženie, hriadele a kĺby 606 Diaľkové svetlá - nastavenie 901 Zdravotnícke potreby (lekárnička)
401 Predná náprava (vidlica) 607 Diaľkové svetlá - intenzita osvetlenia 902 Predpísaná minimálna výbava
402 Kolesá – vôľa v zavesení 608 Predné obrysové svetlá motorového vozidla 903 Výstražný trojuholník
403 Kolesá – vôľa v uložení 609 Predné obrysové svetlá prípojného vozidla 904 Hasiace prístroje
404 Kolesá – pripevnenie 610 Doplnkové a bočné obrysové svetlá 905 Zakladacie kliny
405 Disky (ráfiky) 611 Parkovacie svetlá 906 Nádoby na rezervné palivo a ich držiaky
406 Pneumatiky – konštrukcia, typ dezénu, rozmer 612 Osvetlenie smerových tabuliek 907 Plachta a oblúky
407 Pneumatiky – poškodenie 613 Svetlomety do hmly - počet a umiestnenie 908 Navijak
        909 Hydraulická ruka
        910 Zdvíhacie čelo

Copyright © 2018 STK Nová Dubnica, ul. Slobody 627 (Veľký Kolačín) l Tel.: 042 / 444 01 37 l E-mail: stk@stknovadubnica.sk