Hľadaj
 

Upozornenia pre zákazníkov

Výrobné číslo karosérie musí byť čitateľné, inak je auto nespôsobilé.

Informácie pre zákazníkov

042/444 0137
0911 208 228
stk@stknovadubnica.sk

Pracovná doba

Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok: 7.00 - 15.00
Streda: 7.00 - 16.30
Štvrtok: 7.00 - 15.00
Piatok: 7.00 - 15.00
Meranie spokojnosti zákazníkov

Vážený zákazník, obchodný partner

Neustále hľadáme spôsoby zlepšenia spolupráce prostredníctvom zvyšovania kvality namiposkytovaných služieb a priblíženia ponuky Vašim požiadavkám. Je pre nás dôležité vedieť, ako hodnotíte našu spoluprácu, preto by sme boli veľmi radi, keby ste venovali pozornosť nasledujúcemu dotazníku.

Vaše hodnotenie našej práce je pre nás dôležitou informáciou.

Upozornenie:
Informácie, ktoré uvediete do dotazníka slúžia iba pre interné potreby našej spoločnosti  a nebudú poskytované tretím osobám!

V nasledujúcich častiach formulára označte Vám vyhovujúcu odpoveď.

Otázka Význam tejto otázky
pre zákazníka
Hodnotenie
Vašej spokojnosti
Prostredie príjmu STK

Čakacia doba na technickú alebo emisnú kontrolu

Správanie zamestnancov (pracovníci príjmu STK/EK, kontrolní technici STK/EK)

Cena za technickú alebo emisnú kontrolu

Navštívite našu STK aj v budúcnosti?

 
Ako ste sa dozvedeli o našej STK?


 
Pokiaľ Váš námet, príp. sťažnosť vyžaduje odpoveď, prosíme Vás o vyplnenie Vášho mena a adresy alebo e-mailu v nižšie uvedenom formulári.

Meno:

Adresa:

E-mail:V zmysle zákona o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním a správou mojich osobných údajov (v rozsahu: meno, adresa, e-mail) spoločnosťou STK Nová Dubnica, s.r.o., ul. Slobody 627, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 45973415 za účelom:

ÁNO / NIE - zisťovania spokojnosti zákazníkov*

a to na dobu 4 rokov od poskytnutia súhlasu.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa stk@stknovadubnica.sk, alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. STK Nová Dubnica, s.r.o. prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o odvolanie súhlasu pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu.

Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

Pred odoslaním formulára vpíšte prosím do prázdneho obdĺžnika nižšie uvedený kontrolný reťazec:Copyright © 2018 STK Nová Dubnica, ul. Slobody 627 (Veľký Kolačín) l Tel.: 042 / 444 01 37 l E-mail: stk@stknovadubnica.sk