Hľadaj
 

Upozornenia pre zákazníkov

Výrobné číslo karosérie musí byť čitateľné, inak je auto nespôsobilé.

Informácie pre zákazníkov

042/444 0137
0911 208 228
stk@stknovadubnica.sk

Pracovná doba

Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok: 7.00 - 15.00
Streda: 7.00 - 16.30
Štvrtok: 7.00 - 15.00
Piatok: 7.00 - 15.00
SKONTROLUJTE SI...

 Identifikačné údaje vozidla
 Súhlasia identifikačné údaje vozidla v dokladoch so stavom na vozidle?
 Nie je rozdiel v evidenčných číslach vozidla s údajom uvedeným v dokladoch?
 Nemá vozidlo nečitateľné alebo pozmenené identifikačné číslo vozidla VIN?
 Brzdy
 Nevybočuje vozidlo pri brzdení z priameho smeru?
 Zaberajú brzdy rýchlo a dostatočne intenzívne?
 Nie je potrebné viacnásobné zošliapnutie brzdového pedála?
 Udrží ručná brzda vozidlo na svahu? Má plynulý chod, nezasekáva sa?
 Riadenie / Geometria
 Ide riadenie ľahko pri vychýlení volantu, bez nezvyčajných zvukov (škripot)?
 Vracia sa volant po prejdení zákrutou do východiskovej polohy?
 Reaguje vozidlo na natočenie volantu bezprostredne a plynulo?
 Pneumatiky / Kolesá / Pruženie
 Majú všetky pneumatiky minimálnu hĺbku dezénu (1,6 mm)?
 Má dezén zimných pneumatík hĺbku min. 3 mm, ak je na vozovke sneh, ľad?
 Sú pneumatiky a disky nepoškodené, schváleného druhu a rozmerov?
 Sú tlmiče pruženia riadne upevnené a suché?
 Rám / Karoséria / Motorový priestor
 Sú nosné časti karosérie (rámu) bez korózie?
 Je motorový priestor čistý a suchý, bez úniku prevádzkových kvapalín?
 Sklá/ Zrkadlá
 Nie sú predné sklo alebo zrkadlá poškodené?
 Nie sú nalepené tieniace fólie na prednom alebo predných bočných sklách?
 Osvetlenie
 Sú funkčné všetky svetlá (obrysové, stretávacie, diaľkové, smerové, brzdové,            hmlové, spätné, osvetlenie evidenčného čísla)?
 Nie je svetlomet poškodený, skorodovaný, nemá matnú zrkadlovú plochu?
 Je svetlomet dostatočne upevnený?
 Je funkčná regulácia sklonu svetlometov podľa zaťaženia vozidla?
 Elektrická výbava
 Nie sú v motorovom priestore uvoľnené alebo odizolované káble?
 Je akumulátor dostatočne upevnený a nepoškodený?
 Sú funkčné všetky stierače a ostrekovače?
 Je funkčný klaksón?
 Výfuk
 Nie je výfukové potrubie skorodované alebo netesné?
 Nevydáva vozidlo nadmerný hluk?
 Vnútorný priestor
 Sú funkčné všetky prepínače, ventilátor, tachometer?
 Sú bezpečnostné pásy v poriadku (nepoškodené, funkčné zámky a navíjače)?
 Dajú sa riadne zatvoriť (uzamknúť) a otvoriť všetky dvere a okná?
 Výbava
 Je vo vozidle povinná výbava?

Copyright © 2018 STK Nová Dubnica, ul. Slobody 627 (Veľký Kolačín) l Tel.: 042 / 444 01 37 l E-mail: stk@stknovadubnica.sk